CỒ QUÁN

Dự án Cồ Quán được lấy ý tưởng từ chiếc lẩu, đôi đũa, nắm nồi lẩu và cái chén. Từ đó đã tạo nên một điểm nhấn mà nó đại diện cho thương hiệu Cồ Quán. Nó cũng tạo nên sản phẩm đặc thù của thương hiệu, chuyên nghành ẩm thực.
Call Now Button