CHOUXIE'S
BOUTIQUE

Với việc mô phỏng các xu hướng thời trang phù hợp cho mùa bằng cách nghiên cứu và phân tích các sự kiện thời trang đang diễn ra trong từ này. Với ý tưởng đầu tiên về xu hướng sắp tới về màu sắc và chất liệu vải. Theo hướng cảm xúc để tao nên một hình tượng symbol có hướng trừu tượng để thể hiện logo và xu hướng thời trang mà thương hiệu Chouxie's Boytique thể hiện.
Call Now Button